تندر – رعد ستاره ایرانی ایرانی فوتسال

تندر – رعد: ستاره ایرانی ایرانی فوتسال لیونل مسی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری واکنش رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت آهنگی از او

رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت قطعه‌ای از او، تصویر العمل نشان داد. گوگوش او را «رضا صادقی عزیزم» خطاب کرده بود.

واکنش رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت آهنگی از او

واکنش رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت آهنگی از او

عبارات مهم : تبلیغ

رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت قطعه ای از او، تصویر العمل نشان داد. گوگوش او را «رضا صادقی عزیزم» خطاب کرده بود.

صادقی در تصویر العمل نوشت:

واکنش رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت آهنگی از او

«بزرگ هر لحظه بزرگه، و تاریخ … ممنونم بزرگ تا همیشه».

تصویر دعوت گوگوش جهت شنیدن قطعه ای از رضا صادقی را می بینید:

رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت قطعه‌ای از او، تصویر العمل نشان داد. گوگوش او را «رضا صادقی عزیزم» خطاب کرده بود.

واژه های کلیدی: تبلیغ | تصویر | رضا صادقی | اخبار فرهنگی و هنری

واکنش رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت آهنگی از او

واکنش رضا صادقی به تبلیغ گوگوش جهت آهنگی از او

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs