تندر – رعد ستاره ایرانی ایرانی فوتسال

تندر – رعد: ستاره ایرانی ایرانی فوتسال لیونل مسی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی تازه هستند

افزایش شیوع عفونت‌ها در دنیا و مقاومت عوامل بیماری‌زا به داروهای موجود، محققان را به‌طور مرتب به یافتن داروهای مؤثر و تازه وامی‌دارد. در این رابطه، محق..

ادامه مطلب